ZAKLJUČCI S KONGRESA

ZAKLJUČCI  S KONGRESA

Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu HLZ-a je uz suorganizatore, Hrvatski zavod za javno zdravstvo,Školu narodnog zdravlja "dr. Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci te Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije organiziralo V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine pod nazivom „ Djeca i mladi - izazov za budućnost" s međunarodnim sudjelovanjem.
 
Kongres je održan je od 30.03.207. do 02.04.2017. godine u Grand hotelu Adriatic u Opatiji.
 
Na kongresu je posebna pozornost posvećena izazovima moderne imunizacije, reproduktivnom zdravlju - osobito mladića, djeci s zdravstvenim teškoćama i teškoćama u razvoju te njihovoj integraciji u obrazovni sustav, mentalnom zdravlju djece i mladih (pogled iz više perspektiva), probirima u školskom i adolescentnom razdoblju,  dok se na  okruglom stolu u sklopu kongresa, raspravljalo o zdravstvenoj zaštiti studenata, kao i modelima prilagodbe za studente s invaliditetom i zdravstvenim teškoćama.
 
Izlaganja predavača su bila iznimno zanimljiva, a rasprave koje su uslijedile, plodonosne, u smislu kreiranja novih smjernica u skrbi za djecu i mlade. Pristup Kongresu je bio multidisciplinaran, što je dalo širi pogled problematici o kojoj se govorilo, kao i veći broj mogućih rješenja.
 
Na Kongresu je sudjelovalo 160 sudionika, 26 pozvanih predavača .Održana su 3 uvodna predavanja, 48 usmenih predavanja, okrugli stol, 33 kratke poster prezentacije, jedna sponzorirana demonstracija i 6 sponzoriranih predavanja. Uz kratke poster prezentacije, imali smo izložbu postera s njih ukupno 64.
 
Razmjenom iskustava i znanja uglednih stručnjaka iz inozemstva i Hrvatske, različitih profila, data su viđenje i moguća rješenja suvremenih problema djece i mladih pretočena u zaključke kongresa:
 
1. Zdravstveni pokazatelji djece i mladih Hrvatske ukazuju da je nužan nastavak provođenja preventivnih mjera  zdravstvene zaštite u populaciji za koju službeIodjeli školske i sveučilišne medicine.
 
2. Potrebno je osigurati dostupne, raspoložive i pravične službe u kojima educirani  stručnjaci pružaju kvalitetnu zdravstvenu skrb, osobito u području mentalnog i reproduktivnog zdravlja.
 
3. Nužno je provođenje i unapređenje multidisciplinarnog pristupa u skrbi za djecu i mlade s psihofizičkim teškoćama, koji se temelji na dosadašnjim iskustvima djelatnosti školske i sveučilišne medicine.
 
4. Na razini sveučilišta i veleučilišta nepohodno je unaprijediti suradnju Ureda za studente s invaliditetom, sastavnice sveučilišta i djelatnosti školske i sveučilišne medicine te izraditi zajednički Protokol za prilagodbu studiranja studenata s teškoćama, koji neće umanjiti akademska postignuća i kompetencije studenta s teškoćama.
 
5. U svrhu unapređenja zdravlja školske djece i studenta, kao i učinkovitosti provođenja zdravstvene zaštite nužno je u školskoj i adolescentnoj medicini omogućiti provođenje dijela aktivne zdravstvene skrbi za adolescente.
 
Predsjednica Organizacijskog odbora:                                                                            Predsjednica lokalnog organizacijskog odbora:
Željka Karin, dr.med., univ.mag.med.                                                                               Nataša Dragaš-Zubalj, univ.spec., dr.med.