Upute za prijavu

 

Zahvaljujemo autorima na prijavljenim sažetcima.

 
Upute za prezentaciju rada:
 

Usmeno izlaganje

Mole se sudionici čiji su radovi prihvaćeni kao usmena izlaganja da pripreme prezentaciju u PowerPoint formatu. Prezentaciju je potrebno predati u informatičku podršku najkasnije 30 minuta prije početka sesije. Predviđeno trajanje izlaganja je 10 minuta.

 

Poster prezentacija

Mole se sudionici čiji su radovi prihvaćeni kao poster prezentacije da pripreme postere maksimalnih dimenzija: 90 cm širina x 120 cm visina.

 

Poster uz usmeno izlaganje

Mole se sudionici čiji su radovi prihvaćeni kao poster uz usmeno izlaganje da uz poster pripreme i prezentaciju u PowerPoint formatu s najviše 3 slajda kojom će prikazati isključivo cilj i rezultate rada. Prezentaciju je potrebno predati u informatičku podršku najkasnije 30 minuta prije početka sesije. Predviđeno trajanje izlaganja je 3 minute.