Pomoć

PRIJAVA SAŽETAKA

Autori mogu prijaviti sažetke putem on line prijave  na službenoj stranici kongresa
na navigacijskoj traci pod Prijava sažetaka- Upute za prijavu, Prijava sažetaka forma.
Upisuju se svi traženi podaci, te je potrebno voditi računa na zadani opseg  teksta  ( maksimalno 300 riječi).
Molimo obratite pozornost na upute za prijavu sažetaka.
 
 
REGISTRACIJA - KOTIZACIJA I SMJEŠTAJ
 
Sudionici kongresa se mogu prijaviti putem on line prijave  pod Registracija- Kotizacija i smještaj
ili u nastavku:
 
ON LINE PRIJAVA
 
Upisuju se svi traženi podaci.
Bankovna uplata: nakon obavljene prijave, na samoj stranici, na e.mail adresu prima se potvrda o uspješnoj prijavi s podacima potrebnim
za bankovnu uplatu, naziv tvrtke, broj žiro računa za uplatu u kunama ili drugoj valuti, poziv na broj i sl.
Potvrda o kotizaciji i smještaju je važeća nakon izvršene uplate.

Sudionici kongresa se mogu prijaviti i putem obrasca na način da preuzmu i isprintaju obrazac u nastavku.
Sudionici koriste obrazac isključivo u slučaju poteškoća sa on line prijavom ili sa internet vezom.
Navedeni ispunjeni obrazac šalju na fax ili e.mail tehničkog organizatora kongresa koji će im dostaviti potvrdu rezervacije i ponudu za plaćanje.
( fax. 051 272 482 ili e.mail sanja.dejanovic@da-riva.hr).
 
OBRAZAC