Organizatori

Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora
 
u suradnji sa:
 
Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo
Školom narodnog zdravlja "dr. Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci
Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
 
Pokrovitelji
 
REPUBLIKA HRVATSKA
PREDSJEDNICA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
 
REPUBLIKA HRVATSKA
PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
 
REPUBLIKA HRVATSKA
PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM
 
GRAD RIJEKA
 
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA