Odbori

Organizacijski odbor

Željka Karin, predsjednica organizacijskog odbora

Vesna Bilić Kirin, Tatjana Čulina, Nataša Dragaš-Zubalj, Sandro Kresina, Bernarda Krnić, Andra Kružić Lulić, Anita Mihelčić Vidmar, Anton Milohanić, Zvonimira Papeš Ibrišević, Iva Pejnović Franelić, Tatjana Petričević Vidović, Marija Posavec, Neda Šunjerga, Angelika Tičinović Ivančić, Andrea Vrdoljak


Lokalni organizacijski odbor

Nataša Dragaš-Zubalj, predsjednica lokalnog organizacijskog odbora

Aleksandra Barbarić, Nataša Fugošić Lenaz, Danijela Glažar Ivče, Zagorka Korolija Ćuić, Maja Sepčić, Nikola Stašić,  Stojanović, Miljana Šegulja, Vanja Tomac, Marijana Turčić

 

Znanstveni odbor

Vesna Jureša, predsjednica znanstvenog odbora

Vesna Bilić Kirin, Tatjana Čulina, Nataša Dragaš-Zubalj, Željka Karin,  Sandro Kresina, Marina Kuzman, Franciska Lančić, Marjeta Majer, Vera Musil, Ivana Pavić Šimetin, Iva Pejnović Franelić, Marija Posavec, Branka Puškarić Saić, Neda Šunjerga