Obavijesti

Obavijesti
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA
GRAND HOTEL ADRIATIC

Maršala Tita 200, Opatija

30.03.-02.04.2017.
 
TEHNIČKI ORGANIZATOR
TURISTIČKA AGENCIJA DA RIVA d.o.o.
NOVA CESTA 10
51410 OPATIJA
Tel: +385 51 563 932 i 272 990
Fax:+385 51 272 482
Email: sanja.dejanovic@da-riva.hr

IZLOŽBA

Za cijelo vrijeme trajanja planirana je izložba. Moguće su i sponzorske prezentacije.
Zainteresirane molimo da kontaktiraju na e.mail  info@hdssm2017.com

POSTERI

Dimenzije postera: 90 cm širina x 120 cm visina.

SLUŽBENI JEZICI

Službeni jezik kongresa  je hrvatski.

POTVRDA O SUDJELOVANJU 
Prema odluci Povjerenstva za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke komore aktivnim će sudionicima Kongresa biti dodijeljeno 15 bodova, a pasivnim sudionicima 10 bodova.