Kotizacije i smještaj

 
KOTIZACIJE
 

 Rok Cijena
 Rana kotizacija
 do 25.01.2017.
 1.500 kn
 Kasna kotizacija
 od 26.01.2017.
 1.875 kn
 Na kongresu
  2.600 kn
Jednodnevna

   550 kn
Specijalizanti

   750 kn
 
 Umirovljenici ne plaćaju kotizaciju već imaju slobodan pristup predavanjima i izložbi postera.
 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.
 

Kotizacija uključuje:
Kongresne materijale
Pristup predavanjima i izložbi postera
Pauze za kavu
Koktel dobrodošlice 30.03.2017.
Svečanu večeru  31.03.2017.
Ručkove 31.03. i 01.04.2017.
 
Jednodnevna kotizacija  uključuje:
Kongresne materijale
Pristup predavanjima i izložbi postera
Pauze za kavu
 

VAŽNO:
Promjena imena je moguća samo pismenim putem, najkasnije 7 dana prije početka kongresa.

NAPOMENA:
Nakon unosa podataka na linku PRIJAVA  na e.mail ćete zaprimiti  potvrdu rezervacije i ponudu za plaćanje.
Potvrda o kotizaciji  je važeća nakon izvršene uplate.
Za bilo kakva dodatna pitanja molimo obratiti se na e.mail: sanja.dejanovic@da-riva.hr
 
SMJEŠTAJ
 
 
Cijene su izražene u kunama po osobi dnevno sa uključenom boravišnom pristojbom

 HotelGrand Hotel Adriatic I 4*
Jednokrevetna soba - noćenje i doručak
 492 kn
Dvokrevetna soba    - noćenje i doručak 330 kn
Dodatak za polupansion ( sa večerom 30.03.2017.)
   60 kn
Dodatak za polupansion ( sa večerom 31.03.2017.)
   60 kn
 
VAŽNO:
Zadnji rok za prijavu i plaćanje smještaja: 10.02.2017.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.
 
NAPOMENA:
Nakon unosa podataka na linku PRIJAVA  na e.mail ćete zaprimiti  potvrdu rezervacije i ponudu za plaćanje.
Potvrda o smještaju  je važeća nakon izvršene uplate.
 
UVJETI OTKAZIVANJA SUDJELOVANJA
Otkazivanje je moguće jedino pismenim putem na adresu Turističke agencije Da Riva, Nova cesta 10, 51410 Opatija
Svi otkazi  zaprimljeni:
30 dana prije dolaska - otkaz bez troškova      
29 do15 dana prije dolaska - troškovi otkaza 50% ukupnih troškova      
14 do  3 dana prije dolaska - troškovi otkaza 75% ukupnih troškova      
2 dana prije dolaska ili kasnije - troškovi otkaza 100% ukupnih troškova     

NAČINI PLAĆANJA
 
Plaćanje je potrebno izvršiti unaprijed u kunama  po primitku ponude od Turističke agencije Da Riva d.o.o.
Bankovna uplata na žiro račun agencije Da Riva s naznakom naziva kongresa, imenom i prezimenom sudionika.
 
PRIJAVITE SE ZA SMJEŠTAJ I KOTIZACIJU ON LINE :
 
PRIJAVA